Onze missie                                                                                                                             Reikwijdte maakt HR processen visueel & inzichtelijk. En bestaat uit twee onderdelen,namelijk:
Reikwijdte Uitgeverij en Reikwijdte Academy 

Reikwijdte verbreedt het leervermogen binnen uw organisatie - zo ontstaat er reikwijdte voor mens en organisatie. Het hoofddoel is een aanjager zijn van kennisoverdracht, interactie en dialoog. Reikwijdte wil een duurzame bijdrage leveren aan het leervermogen en groeipotentieel van medewerkers en leidinggevenden - en levert oplossingen rondom: Werk, Performance, Inspiratie, Betrokkenheid en Bevlogenheid & Vitaliteit.

Drie hoofddoelen van de producten (Toolbox) en maatwerktrainingen van Reikwijdte zijn:

- Kennisoverdracht
- Inzicht geven in HR processen en gedrag
- Bijdrage leveren aan Blijvend Leren d.m.v. training, coaching en Blended learning

Het einddoel is: gezamenlijk naar wendbaarheid, rendement, innovatie, klantgerichtheid, meerwaarde, plezier en groei.

Reikwijdte is een initiatief van JOS VAN LANGEN
(AV programmamaker, communicatie- en gedragstrainer) en is gestart najaar 2012

Waarom & why?                                                                                                                                                       Reikwijdte helpt het leervermogen te verbreden. Waarom via beelden?

"Horen & zien is begrijpen. Begrijpen is de eerste stap naar meesterschap en reikwijdte. Het leren via visuele communicatie is krachtiger dan theoretische boeken. Visueel Leren is heel werkzaam en sluit effectief aan op de verschillende leerniveaus van doelgroepen". 

"...Ruim 53 % van de Nederlanders geeft aan dat leren via beelden hem beter afgaat...zeker de nieuwe generatie heeft hier behoeften aan ...Plus beeldvorming is essentieel om koers en richting te kunnen kiezen.."! 

De vier leerniveaus:
1. Bewustwordingsniveau
2. Kennisniveau
3. Vaardighedenniveau
4. Gedragsniveau

Reikwijdte heeft ruime ervaring met het maken en produceren van educatieve lesprogramma’s. In 1993 studeerde Jos van Langen af aan de Nederlandse Film & Televisie Academie, daarna was hij werkzaam voor o.a. De Nederlandse Onderwijs Televisie en Bouwradius Audiovisueel.

Na 2000 maakte Jos van Langen een switch en studeerde hij af als trainer aan de JJ Trainers Academie.

Jos van Langen is sinds 2002 actief als communicatie- en gedragstrainer voor uiteenlopende organisaties. www.josvanlangen.info