Leren en ontwikkelen binnen uw organisatie
Medewerkers en leidinggevenden is kapitaal en een kritsche succesfactor voor de organisatie. - Leren is zowel een individueel- als groepsproces. - Leren en organisatieontwikkeling gaan altijd samen - de leerstrategie is een integraal onderdeel van de organisatiestrategie. - Mensen en organisaties zijn uniek en daarom moet leren maatwerk zijn - de visuele producten (Toolbox) en de maatwerk-trainingen van Reikwijdte Academy sluiten beide goed aan op de vier leerniveaus van mensen.
 
1. Bewustwordingsniveau
2. Kennisniveau
3. Vaardighedenniveau
4. Gedragsniveau
 
Reikwijdte wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten en versterken van de organisatie performance. Reikwijdte Academy inspireert met een aanbod van formeel en informeel leer- en trainingprogramma's en Blended learning. Zo werken we aan het gewenste gedrag. Het einddoel is: gezamenlijk naar wendbaarheid, rendement, innovatie, klantgerichtheid, meerwaarde, plezier en groei.
 

Leren implementeren binnen de organisatie
Reikwijdte kan u ook ondersteunen bij verandertrajecten binnen uw organisatie. Dit doen wij in samenwerking met ervaren en gepassioneerde organisatieadviseurs, psychologen en trainers. Eerst luisteren zij aandachtig naar de aanwezige wensen en behoeften om daarna met passende adviezen te komen. Dit kan in de vorm van workshops, trainingen, ronde tafel bijeenkomsten en/of Blijvend Leren Trajecten, specifiek opgezet voor uw organisatie.